Processen og metoderne bag effektiv NLP psykoterapi

For at skabe den forandring, du ønsker, skal vi først og fremmest finde ind til det, der er vigtigst at kigge på og belyse underliggende psykologiske mønstre. Dernæst bruger jeg NLP-teknikker, som er effektive til at skabe en ønsket forandring. 

Det hele vil ske i det tempo, der passer til dig og dine ønsker. Det er den måde, det virker bedst på. Til en start vil jeg altid sætte mig godt ind i, hvad du ønsker i dit liv. Det er vigtigt, at du fortæller åbent og ærligt om dit emne samt arbejder aktivt med dit tema for at skabe en vedvarende forandring – også mellem samtalerne. Psykoterapien skal ses som en proces.

I forløbet kommer vi gradvist tættere på den forandring, du stræber efter. Mange brikker skal vendes, før puslespillet går op. Nogle brikker skal vendes flere gange, mens andre hurtigt kan lægges på plads.


Sagens kerne

Udgangspunktet for samtalerne vil altid være det, du kommer med og har brug for at få kigget på. Til en start vil jeg hjælpe dig med at komme tættere på sagens kerne og føre dig igennem en proces, der kan lede dig hen til det, du længes efter. Herunder vil det være vigtigt at skabe en forståelse for de tanker, følelser og adfærdsmønstre, der gør sig gældende hos dig.

Underliggende mønstre

I psykoterapien arbejder vi med de underliggende mønstre, der styrer dig mhp. at skabe den forandring, du længes efter. Hvad er det her, der står i vejen for dig? Hvad er det, der er så grundlæggende vigtigt for dig, og som du skal lytte til på din vej?

Effektive metoder

Min faglige tilgang bygger på viden om mennesker i arbejdslivet, kommunikative redskaber, erfaring fra HR i erhvervslivet og NLP psykoterapi. NLP er en samlebetegnelse for en række effektive psykologiske værktøjer. Læs mere om min faglige baggrund her.