Hvad er NLP coaching og hvordan kan det hjælpe dig?

Ønsker du at folde dig mere ud arbejdsmæssigt? Vil du gerne øge arbejdsglæden og opleve mere frihed i dit liv? I coachingen bruger jeg psykologiske metoder og teknikker samt kommunikative redskaber for at hjælpe dig effektivt forbi hindringerne, der står i vejen. Hos mig kan du  få rådgivning, der  kaster lys over mulighederne i din karriere og i  dit arbejdsliv. Du kan også få hjælp til helt konkrete udfordringer, som du står overfor på arbejdspladsen.

Vi tager naturligt udgangspunkt i, hvad du vil opnå, og vi arbejder med både ydre og indre strategier. Vi taler derfor ikke kun om, hvad du skal gøre for at udvikle dig, men også hvad der sker inde i dig. Vi kan eksempelvis arbejde med indre konflikter, ressourcer, værdiafklaring, begrænsende og støttende overbevisninger, din identitet og kerne, og hvad der ellers sker inde i dig ift. det, du vil.  Fokus er på at finde løsninger, der erstatter gamle, hæmmende vaner med nye, som vil åbne dørene.

Find nye handlemuligheder med coaching

I samtalerne lægger jeg stor vægt på at skabe et fortroligt rum, hvor der er plads til at være hele dig med lige præcis de mål, tanker og følelser, du sidder med. Jeg vil også være vedholdende ift. at stille dig spørgsmål, som åbner op for din refleksion og nye tænkemåder. Vi vil altid arbejde med udgangspunkt i dig, og jeg vil være insisterende på, at de endelige løsninger bygger på dine værdier, ønsker og behov. 

Hvordan fungerer coaching?

Hvad ønsker du i dit liv? Spørgsmålet kan synes enkelt, men når man er vant til at tilpasse sig og god til at indgå i relationer, så kan det være svært at mærke. Når vi har fundet frem til dine reelle ønsker, bruger jeg effektive og virksomme coaching-metoder, for at du  kan nærme dig dem. Det er vigtigt, at du fortæller åbent og ærligt om dit emne, samt er villig til aktivt at arbejde med dit mål for at skabe en vedvarende forandring – også mellem samtalerne. 

Coachingen er  en proces. Gradvist kommer vi tættere på det, du vil have i dit liv. Mange brikker skal vendes, for at puslespillet går op. Nogle brikker skal vendes flere gange, mens andre hurtigt kan lægges på plads. Læs mere om, hvordan du styrker dine mentale muskler til dit karrierearbejde her.

Processen og metoderne bag effektiv coaching

I samtalerne hos mig får du mange strenge at spille på for at skabe den karriere og det liv, du drømmer om. Du kan både være i starten af din proces eller langt inde i den, men selv den bedste løber ind i hindringer. Hindringerne er mit speciale. Jeg kan hjælpe dig med at få dig over dem eller uden om.

Dit mål

Udgangspunktet for samtalerne er altid dit mål. Vi starter med at afklare, hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig for at sikre, at målet resonerer helt rent i dig. Herefter arbejder vi os gradvist ind på, hvordan du når målet, og hvis det giver mening, tilpasser vi det undervejs.  

Underliggende mønstre

Nogle gange er det vigtigt at gå et spadestik dybere for at skabe en vedvarende forandring. Hvad er det, der står i vejen for, at du kan nå dit mål og leve det liv, du længes efter? Er der tale om en gammel overbevisning, der skal byttes ud med en ny, nye strategier der skal udtænkes eller noget helt tredje? 

Effektive metoder

Min faglige tilgang bygger på viden om mennesker i arbejdslivet, kommunikative redskaber og NLP coaching(3-årig psykologisk uddannelse). NLP er en samlebetegnelse for en række effektive psykologiske værktøjer. Læs mere om min faglige baggrund her.

Find din egen vej til den karriere og det liv, du drømmer om

Når du vil folde dig selv mere ud i arbejdslivet samtidig med, at du lever et godt liv, så er det super vigtigt,  at du holder fast i dig selv og styrker dine mentale muskler. Det vil styrke din evne til at skabe bedre præstationer. Du vil udvikle dig og blive skarp i de løbende til- og fravalg. I samtalerne vil vi finde din unikke vej til at nå i mål.