Styrk din autenticitet med coaching

I en dagligdag med forventninger og krav fra alle mulige hold, kan det være udfordrende at forblive autentisk og tro mod sig selv. Mange mennesker søger coaching for at finde sin egen unikke vej og stå autentisk og rent i sig selv. I dette indlæg dykker vi ned i, hvad det er, og hvordan man kan leve mere autentisk.Hvad er autenticitet?

Autenticitet handler om at være ægte, ærlig og tro mod sig selv. Det indebærer at kende og leve efter egne værdier, overbevisninger og følelser, uden at lade dem undertrykke af andres forventninger eller andet, men i et godt samspil med omverdenen. Autenticitet handler om at opdage din sande kerne og leve i overensstemmelse med den.

Coaching som værktøj til at fremme autenticitet

Coaching hos mig drejer sig ikke kun om at nå sine mål, men er også et værktøj til at fremme autenticitet, fx ved at forbinde sig dybt til sine værdier og træffe beslutninger i overensstemmelse med dem. Autenticiteten kan blive fremmet på forskellig vis, fx ved:

  • Selvreflektion: I coachingen dykker vi helt naturligt ned i dine tanker, følelser og overbevisninger. Det giver mulighed for at afdække skjulte aspekter i dit liv og forstå, hvad der virkelig betyder noget.
  • Bevidsthed om værdier: Vi starter altid processen med at afklare dine kerneværdier, og hvordan de passer til dit mål samt processen frem mod målet. Når vi lever i overensstemmelse med vores værdier, vil vi naturligt opleve en større tilfredshed.
  • Udfordre begrænsende overbevisninger: Coaching kan hjælpe med at afdække og udfordre begrænsende overbevisninger, som kan forhindre én i at udtrykke sit inderste jeg.
  • Selvaccept: Vi tager naturligt udgangspunkt i, hvem du er og bruger aktivt dine styrker og ressourcer til at nå dit mål. Der ligger implicit en selvaccept af den, du dybest set er, undervejs i processen.


Autenticitet i praksis

I dagligdagen står vi overfor en lang række dilemmaer med på den ene side egne værdier, behov og ønsker og på den anden side andres værdier, behov og ønsker. Spørgsmålet er, hvordan man kan leve autentisk i et godt samspil med sin omverden. Det kan være en ret kompleks øvelse, og det ville være noget af det, vi dykkede ned i under coachingen. Men til en start kunne du stille dig selv disse spørgsmål:

  • Hvad er mine tre vigtigste værdier? Hvor meget elastik er der i mine værdier, for at jeg stadig kan efterleve det, der er allervigtigst for mig?
  • Hvordan kan mine grundlæggende behov og ønsker indfries på en måde, hvor der også er plads til, at andre kan indfri deres?
  • Hvornår er der ikke mulighed for at forene egne værdier, ønsker og behov med andres værdier, ønsker og behov, fx på min en arbejdsplads, i en given rolle osv.? Og hvornår skulle jeg hellere sigte efter et andet job, stilling o.l.

At stå autentisk og rent i sig selv er ikke kun en kilde til personlig tilfredsstillelse og ro, men det er også vejen til dybere forbindelser med andre mennesker og en mere meningsfuld tilværelse.

Læs mere om, hvordan du kan styrke dine mentale muskler i dit karrierearbejde her