Udbrændthed

Udbrændthed er ikke bare en form for træthed. Det er en kompleks tilstand, der gennemsyrer alle aspekter af ens tilværelse. Nedenfor kan du få en mere dybdegående forståelse af symptomer på udbrændthed, samt de komplekse årsager, der kan føre til udbrændtheden. Derudover kan du få et indblik i behandlingen af udbrændthed -både den konkrete tilstand og de bagvedliggende årsager til det.Symptomer på udbrændthed

Udbrændthed kommer til udtryk i et mix af fysiske, følelsesmæssige og kognitive symptomer, der sammen skaber en udfordrende tilstand.

 1. Fysisk udmattelse

  • En vedvarende træthed, der ikke let lindres af hvile, hvilket påvirker daglige aktiviteter og præstationer.
  • Søvnforstyrrelser, der spænder fra vanskeligheder med at falde i søvn til hyppige opvågninger i løbet af natten.
  • Fysiske symptomer som hovedpine, svimmelhed, mavesmerter eller muskelsmerter, der intensiveres under perioder med stress.
 2. Følelsesmæssig distancering

  • En dyb følelse af tomhed eller apati, hvor man ikke længere føler glæde og interesse ved det samme som før.
  • Hyppige episoder af irritabilitet og en kort lunte over for nære relationer.
  • En mærkbar følelsesmæssig afstandstagen til både arbejdsopgaver og personlige forhold.
 3. Kognitiv påvirkning

  • Nedsat koncentration og hukommelseskapacitet, hvilket resulterer i vanskeligheder med at opretholde fokus og fuldføre opgaver.
  • Beslutningstagning bliver en udfordring, da hjernen kæmper med at håndtere komplekse opgaver.
  • En konstant følelse af at være overvældet af selv de mindste krav.

Årsager til udbrændthed

Årsagen til udbrændthed skyldes som regel flere faktorer i ens liv. Der er de mere åbenlyse faktorer som vedvarende høj arbejdsmængde, mange krav på hjemmefronten m.m. Der kan også ligge bagvedliggende årsager, som fx at man har svært ved at prioritere sig selv og spørge andre om hjælp. Der kan være mange bagvedliggende årsager. Hvis du vil blive klogere på, hvad der kunne ligge og gemme sig her for dig, så find din refleksive side frem og begynd evt. at føre dagbog.

Her kommer eksempler på årsager til udbrændthed:

 1. Langvarig stress

  • Vedvarende og intens stress på arbejdet eller i personlige forhold uden mulighed for restitution kan til sidst udmønte sig som udbrændthed.
 2. Manglende work-life-balance

  • En ubalance mellem arbejde og fritids- og familieliv, hvor arbejdskravene konstant overskrider muligheden for restitution og afslapning.
 3. Følelse af magtesløshed

  • En overvældende følelse af ikke at kunne sige fra over for de krav, der stilles, og uden mulighed for at kunne påvirke eller kontrollere ens situation.
 4. Utilstrækkelig anerkendelse

  • Manglende belønning eller anerkendelse for ens indsats, som i sidste ende kan føre til en følelse af vedvarende utilfredshed og tomhed.Behandlingsmetoder

For at behandle og ikke kun symptombehandle udbrændthed er der brug for en helhedsorienteret tilgang, hvor man både tager sig af her-og-nu symptomer og sidenhen de underliggende årsager i takt med, at man begynder at få det bedre.

 1. Få først og fremmest ro på og restituer

  • Der er først og fremmest brug for restitution. Få gerne hjælp af en nær ven eller partner til at sikre, at rammerne er på plads, og til at du finder stopknappen. Det er vigtigt, at du får den ro og restitution, der skal til, for at du rent faktisk kommer dig. Det kræver som regel en mængde overskud og energi at få rammerne på plads, og som du muligvis er nødt til at få hjælp til fra en anden.
  • For at få optimal restitution kan du med fordel lave eller få hjælp til at lave en plan herfor, så du sikrer dig, at du gør det, der er bedst for dig. For nogen handler det om at gå en lang tur, se og lytte til noget sjovt og ukompliceret o.l.
  • Når du begynder at tage dig af din udbrændthed, kan der opstå forskellige svære følelsesmæssige udfordringer, som du med fordel kan få professionel psykoterapi til at forstå og håndtere.
 2. Dernæst er det tid til årsagsbehandling

  Når du er klar til det, undersøges de underliggende årsager til, at udbrændtheden opstod. Der er muligvis tale om flere faktorer i både ydre som indre forhold, og nogle af dem kan dreje sig om skjulte stressorer.

  • Der kan være brug for at justere ens personlige vaner og gå i dialog med sin chef/leder om forholdene og aftalerne på jobbet.
  • Måske er der brug for skabe en bedre work-life-balance og genvinde større kontrol over ens situation på arbejdet såvel som i privatlivet.
  • Der kan også være brug for psykoterapi til at finde og afhjælpe underliggende psykologiske årsager til, at udbrændtheden er opstået, fx at det er svært at sige nej og prioritere sig selv, at der er en vedvarende følelse af utilstrækkelighed o.l.

Din unikke vej til at genvinde energi

Udbrændthed er en kompleks tilstand, der kræver en grundig forståelse af både symptomer og årsager. Gennem en dybdegående tilgang til behandling, kan du få genoprettet en sund balance i dit liv på den måde, der passer til dig.

At anerkende og udfordre udbrændthed kræver mod, men det er et nødvendigt skridt for at genvinde din trivsel og energi.

Læs mere om, hvordan du kommer godt tilbage på jobbet efter stress – her.