Hvad er karriere?

 

 

Karriere er individuelt afhængig af, hvad der driver det enkelte menneske. For nogen handler det om at fordybe sig i et specifikt område hele livet igennem, for andre handler det om at få et personalemæssigt eller fagligt ledelsesansvar og avancere. Der er også dem, der motiveres af den løbende udvikling og at tilføje ny viden og flere kompetencer til et eksisterende felt, mens andre bedst kan lide at springe fra opgave til opgave og prøve nye projekter af. De fleste mennesker motiveres typisk ikke kun af én ting, men af flere af de nævnte elementer, og der kan danne sige meget forskellige billeder af, hvad der er motiverende for den ene og anden.

Mål og ambitioner

Karriere handler ikke kun om at have et job, men også om at forfølge mål og ambitioner i arbejdslivet. I karriererådgivningen hos mig er der mulighed for at lave en karriereplan, der hjælper dig med at finde dit attraktive mål og din unikke vej til at nå det. Vi dykker ned i de stillinger, du er interesseret i, de kompetencer, du vil udvikle, de erfaringer du vil opbygge og de resultater, du ønsker at opnå i din karriere. Men vi forholder os også til, hvad du ellers vil have ud af livet, og hvordan det hænger sammen med dine ambitioner, interesser og personlige værdier.

 

 
Arbejdsglæde

Ligesom karriere er individuelt, er arbejdsglæde det også. Der er naturligvis lavet undersøgelser på, hvad der statistisk set giver mest arbejdsglæde, såsom gode relationer på arbejdspladsen, at de grundlæggende behov bliver indfriet o.l. Men derudover er arbejdsglæde en dynamisk størrelse og noget, der løbende ændrer sig, og som det derfor giver god mening at dyrke i løbet af sit arbejdsliv. Du, din motivation, din livssituation og dine omgivelser ændrer sig, så derfor giver det også mening at du løbende konsulterer dig selv ift. din arbejdsglæde og hvad der skal justeres på for at få den højere op.


Læs mere om, hvordan du kan komme tættere på din karrieredrøm her.