Mentale muskler til dit karrierearbejde

Mentale-muskler-til-karrierearbejdet1

Uanset hvor du står i din karriere og gerne vil noget andet, vil der være mentale teknikker og metoder, som du kan bruge for at bane vejen frem til den karriere, du går efter. Fx visualisering af både dit mål og vejen frem til målet, støttende overbevisninger, efterlevelse af værdier, at se sagerne udefra og fra forskellige perspektiver, at opløse de indre konflikter, gøre op med følelsesvaner, bevidst brug af dine indre ressourcer og mange flere. Som en naturlig del af mine samtaler vil vi arbejde med forskellige mentale teknikker og metoder, som vil gøre det lettere at indfri dine drømme.

Mentale hygiejnefaktorer

Der er også en række mentale hygiejnefaktorer, der kan stille dig godt i dit job og være hjælpsomt på din rejse frem til en bedre karriere og arbejdsliv: 

  • Sigt efter en ligeværdig relation, selvom der er ulighed i de formelle roller.
  • Skab et godt samarbejde med dine kolleger og undgå dramaer. Hold øjnene på bolden og gå udenom invitationer til at ”dramae” den.
  • Sige til og fra på en elegant måde og nogle gange på en mere direkte måde, når det er relevant.
  • Hav øje for, at andre ser verden på en anden måde end dig.
  • Vær bevidst om den løbende forhandling af opgaver, rammer m.m. Sørg for løbende at notere de resultater, du skaber, så du kan bringe det til bordet ved de årlige lønsamtaler. Spil dine kort godt, så det passer til den, du er. 

Udviklingspotentiale

En vej, vi kan gå i samtalerne, er også at bruge dit vækst- og udviklingspotentiale. Er der rum for mere selvsikkerhed, troen på egne evner og retten til at sige til og fra? Er der i virkeligheden en større plads i dit liv og din karriere til dig, men som du nu kunne indtage? Så du fik mere frihed og flere muligheder ift. det, du ønsker? 

Læs mere om, hvordan du styrker din autenticitet her.