Gode kollegarelationer

Kolleger

I den bedste af alle verdener er ens kolleger dem, man samarbejder rigtig godt med, dem der bakker én op, og som man har det rart med. Det er bare ikke givet på forhånd, at det er sådan, det bliver. Tværtimod kan de her kolleger være kilde til stor frustration, som du måske har oplevet. Man vælger dem jo som regel ikke selv. Så hvad kan man gøre, for at kollegaskabet alligevel bliver mere glædeligt end frustrerende? Her kommer nogle råd.

Forskellige personlighedstræk og styrker

Indimellem kan man være så forskellig, at det er den primære årsag til, at samarbejdet kører i hårdknude. Drejer det sig om forskellige personlighedstræk og præferencer for at løse opgaverne, kan man arbejde på at se forskellighederne som en styrke. At man fx kan fordele opgaver ud fra præferencer og styrker osv. Jeg kan stærkt anbefale at få en snak om forskellige personlighedstræk og styrker for dernæst at finde løsninger, der passer begge parter. Måske er nogle ting givet på forhånd, fordi der er regler, rammer og værdier i organisationen eller i den enkelte afdeling, som alligevel skal følges. Men i tillæg til det er der måske et  rum for selvbestemmelse, som I i fællesskab kunne udfylde. 

Kan man sige alt til alle kolleger? I min verden: Nej. Man kunne i stedet skabe en ramme for at få talt om forskellige styrker i samarbejdet og gøre det ud fra et anerkendende perspektiv og undlade at bore for meget i hinandens svagheder.

Forskellige interesser

Når man skal finde løsninger, der passer begge parter, kan man få en snak om, hvilke grundlæggende behov og ønsker man hver især har og være afventende med de konkrete løsningsforslag. Det vil gøre det mere fleksibelt i forhold til at finde løsninger, der indfrier behov og ønsker på begge sider af bordet. Hvis der ikke er mulighed for at finde fælles løsninger, skal der måske tænkes i større perspektiver. Skal samarbejdet ophøre? Har chefen en anden løsning osv.?

Og igen vil jeg råde dig til at gå diplomatisk til værks, dvs. overveje hvor meget du selv vil sige og være anerkendende overfor kollega såvel om dig selv.

Samhørighed

En anden rettesnor, man kan gå efter i kollegaskabet, er at fremme en grad af indbyrdes tryghed, støtte og udfordring, som passer til sammenhængen. Du vil helt naturligt tage dine tidligere erfaringer med samhørighed med ind på arbejdspladsen. Måske har relationen til én af dine forældre til tider været utryg, og du kan ubevidst overføre det til dine kolleger med en forventning om, at også kollegarelationen til tider er utryg. Det kan du selvfølgelig også arbejde på at ændre med en bevidst indsats. Her vil psykoterapi være en god løsning.

Kolleger med psykopatiske træk

Jeg har desværre set det af flere gange, at stærke og kloge mennesker er blevet brudt ned af en chef eller kollega med psykopatiske træk. Her handler det om at komme væk, og hvis det ikke kan lade sig gøre lige med det samme, så sæt tydelige grænser over for vedkommende og håndhæv dem. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan du spotter psykopatiske træk. De fleste af os har en smule af det, hvilket er godt, fordi det er sundt for os at have en portion egoisme, varetage egne behov osv. Men det der særligt kendetegner psykopater er, at de mangler empati og ikke har evnen til at holde af et andet menneske. Til gengæld manipulerer og kontrollerer de andre. Der er naturligvis tale om forskellige grader af psykopati, men i udgangspunktet vil jeg råde dig til at komme væk og/eller lave klar grænsesætning. I disse tilfælde skal du ikke gå efter at skabe samhørighed, gå i dialog osv., som jeg ellers anbefaler ovenfor. Det vil blot blive udnyttet og misbrugt.

Vær også strategisk og taktisk

Jeg vil slutteligt sige, at samspillet i organisationer er hyperkomplekst, og der kan være rigtig meget i spil i både omgivelserne såvel som inde i dig selv. Sigt derfor efter at passe på dig selv ved at være strategisk og taktisk, men arbejd også på at skabe en passende fortrolighed og samhørighed, så du styrker din daglige trivsel. Vær opmærksom på dine følelser og hvilke budskaber de har.

Har du brug for at finde din unikke vej til at skabe mere glæde i dit arbejdsliv, er du meget velkommen til at kontakte mig. Læs mere om mulighederne med psykoterapi her.