Hvor finder du din arbejdsglæde?

Arbejdsglæde2

Er den som regel lige rundt om hjørnet, når du er kommet forbi en opgave eller to? 

Måske smutter den fra dig, bedst som du troede, at du havde fået greb om den. 

Det mønster kender jeg rigtig godt til.

Arbejdsglæde er meget individuelt og noget man løbende skal arbejde på, for at den stadig er der. Der behøver ikke at ske store revolutioner hver gang, men der er ofte behov for justeringer.

For ting ændrer sig. Dit arbejde, indholdet, rammerne, kollegerne, teamet, chefen, arbejdsstedet forandrer sig løbende. Og ikke mindst ændrer du dig og dine kriterier for, hvad der gør dig glad. Kriterierne for din arbejdsglæde kan du finde frem til på mange måder. 

Men den hurtige vej er at mærke efter, slå bør-knappen fra og lytte til denne hersens mavefornemmelse. 

Den kunne fx pege dig i retning af kriterier som:

  • Opgaver med mening
  • At gøre en forskel
  • Have det sjovt i løbet af arbejdsdagen
  • Dyrke samarbejdsrelationerne
  • Have overskud når du har fri
  • Eller hvad der gør det for dig i den situation, du står i.

Min underliggende pointe er også, at arbejdsglæden ikke nødvendigvis kun gemmer sig i forfremmelsen, lønforhøjelsen og det, der giver prestige udadtil. Det kan det selvfølgelig sagtens, så længe det også føles godt indefra.

En hjælpende hånd til din mavefornemmelse

Du kan også gå en smule mere analytisk til værks. 

List fx alle dine tidligere jobs op og vurder, hvor glad du var i dem og hvad der var til stede, dér hvor du var gladest. Så ved du lidt mere om, hvad det er, der gør det for dig.

Du kan også tage et ekstra kig på dine kompetencer. Lav en liste med alle dine kompetencer. Udvælg dem, du er gladest for at bruge. Der hvor du er i flow. Arbejd aktivt på, at det er de kompetencer, du kommer til at bruge i dit arbejdsliv…, hvilket selvfølgelig er lettere sagt end gjort. Så start med at lægge en plan og tag et skridt hver dag frem mod dit mål.

Vær strategisk og opnå arbejdsglæde på samme tid

På et tidspunkt troede jeg, at det var et enten eller. Altså at jeg enten skulle være strategisk eller gå efter arbejdsglæden. Men man kan fint arbejde på, at begge elementer er til stede på samme tid. Så det bliver et både-og. Det kan du gøre ved at blive kreativ på det. Spørg dig selv tilstrækkelig mange gange: Hvordan kan begge dele være der på samme tid? Og hvad skal jeg planlægge, for at det bliver realiseret?