Kategorier
Karriereudvikling

Når du sidder fast i tvivl og tankespind

Nogle gange kan tvivlen om, hvad du skal stille op med dit arbejdsliv, fylde så helt enormt meget.

Du fornemmer, at der skal ske noget. For noget skal der ske. Men hvad der så er det rigtige, kan være helt enormt svært at få greb om. Det kan efterlade dig med tankemylder og en utilfredshed, der flytter ind i dig og slår lejr.

Kort fortalt handler det om at kigge på, hvad tvivlen vil dig. Hvad ligger under? Hvad siger den dig på den ene side? Og hvad siger den dig på den anden side? Er der mange elementer i spil på én gang, hvilket der typisk er, så begynd at skriv ned og skab dig et overblik. Dyk ned i detaljerne. Men hæv dig igen over det og se det hele udefra. Så kommer der muligvis nye vinkler og svar.

Vil du have mere hjælp til at finde ud af, om din arbejdsglæde og succes kan findes i nuværende job eller nyt job, så kan du nu købe en guide. Her får du 9 trin til at finde ud af, om du kan få mere arbejdsglæde og succes i dit job i dag eller sandsynligvis i nyt job.

Det er med tungen lige i munden. For der er mange faktorer, som har indflydelse på din arbejdsglæde og succes. Hvilke kommer vi ind på i guiden.

Her hjælper jeg dig først og fremmest med at skille tingene ad. For dernæst at samle dem. Undervejs og til sidst hjælper jeg dig med et overblik over din situation, og om pilen peger på justeringer i nuværende job eller nyt job.

Kategorier
Karriereudvikling Personlig vækst Stresshåndtering

Findes jobglæden i karriereskiftet?

Jeg er selv én dem, der elsker at lave karriereskift. Ikke til noget helt helt nyt. Men gerne i forlængelse af det, jeg kan. 

Har jeg oplevet arbejdsglæde og følt mig lykkelig hele vejen igennem karriereskiftet? 

Næppe. 

Det har til tider været superbesværligt. Det er absolut kommet med en pris. 

Til gengæld er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det har givet mit liv og arbejdsliv en nerve og en tilfredshed, som jeg ikke vil bytte for noget. 

Men én ting har været vigtig for mig: Det har ikke måttet koste mig stress og mistrivsel.

Så hvordan vurderer man, om karriereskiftet er prisen værd for én selv?

 • Hvad skal man investere i for at lykkes med karriereskiftet?
 • I hvilket omfang skal man investere mental energi, kompetenceudvikling samt tid, energi og penge på det?
 • Hvad skal du sige nej til i dit liv, for at karriereskiftet kan realiseres? Hvad går du glip af?
 • Hvad er det vigtigste for dig, og hvordan passer et karriereskifte med andre områder af dit liv?
 • Hvad er den ultimative gevinst ved karriereskiftet?

Gør det på din måde

Så hvordan laver man et karriereskifte, der ikke kun giver arbejdsglæde for enden af processen, men også undervejs? Nøglen ligger i at finde måder at gøre det på, som passer til dig – hurtigt eller langsomt – og med de skridt du har brug for at tage. 

Karriereskifte er ikke altid lig arbejdsglæde

For ens egen skyld kan man med fordel også overveje, om der er andre og nemmere veje at få mere arbejdsglæde. Måske behøver man ikke at vende bøtten på hovedet. Måske skal det findes i de små justeringer, i at styrke balancen, i det gode kollegaskab og overskuddet til familien og fritidsinteresser.

Læs mere om, hvordan du laver karriereskifte her.

Kategorier
Karriereudvikling

Kan jobglæden findes i nuværende eller nyt job?

Du lurer måske på, hvad der skal ske med dit arbejdsliv, og om det kunne blive bedre i en ny stilling et andet sted.

Men hvad skal du pejle efter?

Start med disse spørgsmål:

 • Hvad er det egentlig, der hindrer mig i at føle arbejdsglæde i dag?
 • Hvad står i vejen?
 • Hvor bliver det svært?

Når pilen peger på nyt job

Hvis det svære handler om ting på din arbejdsplads, som du alligevel ikke kan ændre, peger pilen på nyt job.

 

Det kunne fx være:

 • Vilkårene på jobbet er ringe
 • Det der med psykologisk tryghed er man ikke kommet til endnu
 • Arbejdstiden og -mængden harmonerer ikke med mit familieliv
 • Chefen minder om én med psykopatiske træk
 • Arbejdet passer utrolig dårligt til mine personlige værdier
 • Og i den dur
 

Når pilen peger på at blive lidt længere

Hvis det handler om noget, du kan ændre, peger pilen umiddelbart på at blive. Det kunne fx være:

 • Der er potentiale for at forhandle bedre rammer og opgaver, men jeg har holdt mig tilbage
 • En nisse fra tidligere jobs bliver ved med at forfølge mig 🙂
 • Måske jeg alligevel skulle begrave stridsøksen, når det kom til Bente fra Kommunikation.
 • Du kunne starte med at anerkende din egen indsats, som inspiration til dine omgivelser.
 

Det du også skal tænker på

Arbejdsliv griber ind i mange andre områder af éns liv. Så der er sjældent entydige svar på, om man skal blive eller gå. Så find vægtskålen frem og læg dine overvejelser derop. 

 

Og så en lille disclaimer: Er du stresset og udkørt, så kom først ovenpå, og gem de store beslutninger lidt endnu.

 

Læs mere om, hvor du finder jobglæden her.

Kategorier
Karriereudvikling

Hvor finder du din arbejdsglæde?

Er den som regel lige rundt om hjørnet, når du er kommet forbi en opgave eller to? 

Måske smutter den fra dig, bedst som du troede, at du havde fået greb om den. 

Det mønster kender jeg rigtig godt til.

Arbejdsglæde er meget individuelt og noget man løbende skal arbejde på, for at den stadig er der. Der behøver ikke at ske store revolutioner hver gang, men der er ofte behov for justeringer.

For ting ændrer sig. Dit arbejde, indholdet, rammerne, kollegerne, teamet, chefen, arbejdsstedet forandrer sig løbende. Og ikke mindst ændrer du dig og dine kriterier for, hvad der gør dig glad. Kriterierne for din arbejdsglæde kan du finde frem til på mange måder. 

Men den hurtige vej er at mærke efter, slå bør-knappen fra og lytte til denne hersens mavefornemmelse. 

Den kunne fx pege dig i retning af kriterier som:

 • Opgaver med mening
 • At gøre en forskel
 • Have det sjovt i løbet af arbejdsdagen
 • Dyrke samarbejdsrelationerne
 • Have overskud når du har fri
 • Eller hvad der gør det for dig i den situation, du står i.

Min underliggende pointe er også, at arbejdsglæden ikke nødvendigvis kun gemmer sig i forfremmelsen, lønforhøjelsen og det, der giver prestige udadtil. Det kan det selvfølgelig sagtens, så længe det også føles godt indefra.

En hjælpende hånd til din mavefornemmelse

Du kan også gå en smule mere analytisk til værks. 

List fx alle dine tidligere jobs op og vurder, hvor glad du var i dem og hvad der var til stede, dér hvor du var gladest. Så ved du lidt mere om, hvad det er, der gør det for dig.

Du kan også tage et ekstra kig på dine kompetencer. Lav en liste med alle dine kompetencer. Udvælg dem, du er gladest for at bruge. Der hvor du er i flow. Arbejd aktivt på, at det er de kompetencer, du kommer til at bruge i dit arbejdsliv…, hvilket selvfølgelig er lettere sagt end gjort. Så start med at lægge en plan og tag et skridt hver dag frem mod dit mål.

Vær strategisk og opnå arbejdsglæde på samme tid

På et tidspunkt troede jeg, at det var et enten eller. Altså at jeg enten skulle være strategisk eller gå efter arbejdsglæden. Men man kan fint arbejde på, at begge elementer er til stede på samme tid. Så det bliver et både-og. Det kan du gøre ved at blive kreativ på det. Spørg dig selv tilstrækkelig mange gange: Hvordan kan begge dele være der på samme tid? Og hvad skal jeg planlægge, for at det bliver realiseret?

Kategorier
Karriereudvikling

Flyt dig i din karriere

Man kan sidde fast i de samme opgaver, roller og mønstre, som ikke giver det, man dybest set vil have. Der kan derfor komme et spirrende ønske om at flytte sig i sin karriere. Måske er det endda tid til et karriereskifte eller at genskabe sig selv i sin karriere.

Hvis der skal ske noget helt nyt i ens karriere, vil jeg anbefale dig at blive  skarp på, hvad der driver dig i din karriere, dit privatliv og hvad du ellers vil have ud af livet. Så ved du, hvad du skal sigte efter, så det føles godt inde i dig. Hernæst handler det om at være strategisk og taktisk på den korte og lange bane. Du skal kende spillereglerne og bruge dem og ikke mindst følge din egen plan.

Små sejre i det daglige

Når du ved, hvor du vil hen, kan du tage et lille skridt henimod det dag for dag. Spørge dig selv hver morgen, hvad du i dag kan gøre for at sandsynliggøre det. Skal du kommunikere og løse dine opgaver på en anden måde, træde ind i en ny identitet, undersøge hvordan du kan kompetenceudvikle dig, lave research på interessante virksomheder og andre typer af jobs, kortlægge netværk? Er energien ikke til det, så start med at give dig selv førstehjælp i form af pauser, efterspørg flere hjemmearbejdsdage til at få arbejdsro, hold møder i naturen, tag en walk-and-talk i andre omgivelser, eller hvad der nu er relevant for dig. Find også inspiration til at nedbringe stress i indlægget “Skjulte stressorer”.

Små sejre i dagligdagen kan også starte inde i dig med at være observant på, hvad der sker indvendigt, fx hvad du er styret af, som egentlig ikke fører dig derhen, hvor du vil. Det kan være en kultur, uhensigtsmæssigt samarbejde, status, anerkendelsen udefra, impostor syndrome og dramaer, du bliver fanget af. Og arbejd så på bedre alternativer.

Kvantespring

Afhængig af, hvor du er i dit liv, og hvad der giver dig værdi, kan du overveje at lave kvantespring i din karriere, altså store skift, som hurtigt rykker dig videre til det, du vil. Psyken skal som regel lige følge med, så her er det vigtigt med plads og mental båndbredde til, at det kan lande i dig. Alting har en pris – også ved ikke at flytte sig. Kvantespring kan fx være et finde et nyt job med et bedre indhold og/eller rammer. Det kan også være at uddanne eller kompetenceudvikle dig, tage imod en ny rolle på jobbet. Måske er det tiden til at sige op eller tage orlov for at få en pause og få gjort det i privatlivet, der er brug for. Eller noget helt andet, der kunne rykke dig tættere på det, du vil.

Kvantespring er noget, man skal tænke igennem. Gerne af flere runder. Men husk også spørgsmål som: Hvad er det værste, der kan ske? Hvad venter jeg egentlig på?

Læs mere om, hvordan du når dine mål her.

Kategorier
Karriereudvikling

Tættere på din karrieredrøm

Hvad drømmer du om? Hvad længes du efter?

Nogle efterspørger mere balance og glæde i det daglige arbejde, mens andre ønsker bedre mulighed for at udvikle sig i en bestemt retning, lande chefjobbet, få mere indflydelse, deltage i nye projekter, deltage i større arbejdsfællesskabet eller noget helt andet. Karriere er individuelt. Det kan være meget forskelligt, hvad der “gør det” for den enkelte, selvom det ikke altid ser sådan ud. Med nogle jobs følger mere anerkendelse og status med, men det er på ingen måder en garanti for indre tilfredshed og lykke. Her kan man jo spørge sig selv: Er man styret af ens helt egne ønsker og motivationen indefra, eller er man styret af chefens, din partners, bekræftelsen udefra eller lignende. Læs mere om, hvad karriere egentlig er for en størrelse her.

Pust liv i gamle drømme

Ens karrieredrøm kan også handle om en gammel drøm, der bliver ved med at poppe op, hvor man tænker, ej, det er for langt ude. Det kan da ikke lade sig gøre. Her handler det om at undersøge, hvad der kan lade sig gøre på den korte og lange bane, og hvad der skal investeres i undervejs for at nå drømmen. Hvilke ingredienser skulle der mon til, for at det kunne lykkes for dig? Hvad er grunden til, at du ikke har det endnu?

Fjern roadblocks

Måske har du forsøgt at nærme dig drømmen, men bliver blokeret undervejs eller måske ligger den snarere i dine tanker som en gave, der venter på at blive pakket op. Spørgsmålet er her, hvad du løber ind i. Hvor stopper du op og stopper processen? Lige præcis her er det super interessant, hvad der sker. For lige her ligger der en nøgle, som du kan bruge til at åbne én af dørene på vej mod din karrieredrøm.

Læs mere om, hvilket job der passer til dig – her.

Kategorier
Karriereudvikling

Karriere og børn

For mange er det en ret stor livsændring at få børn. Det griber naturligt ind i arbejdslivet såvel som alle andre områder af ens liv. Ændringen skal lande på mange forskellige plan, før den sidder og sidder godt. Lige fra løsninger på, hvordan man i dag opdrager eller ikke opdrager børn til, hvordan man kan opretholde en karriere, men arbejde færre timer.

Nye balancer

Groft sagt er der noget tid og energi, der skal fordeles anderledes i sit liv, og i perioder kan karrieren nærmest være på hold for at få basale behov hos sig selv og sin familie dækket, fx pga. søvn og sygdom. Det kan være en super konfliktfuld situation at stå i, hvor man i grunden føler sig utilstrækkelig alle steder. Det hurtige svar på det er: Sænk ambitionerne, så længe der er brug for det. Eller gør dem i hvert fald spiselige, så man kan gabe over dem, så du ikke udvikler stress

I det store billede handler det også om at lede efter smarte løsninger og måder at arrangere sig på. Fx kan det for nogle betale sig at købe hjælp til alt det praktiske i hjemmet, nogle går ned i tid, andre får mere fleksibilitet og flere hjemmearbejdsdage til fordybelse, mens andre får hjælp af bedsteforældre eller arrangerer reservebedsteforældre. Et par af de mere vidtgående løsninger er at flytte sammen med bedsteforældrene, mens andre minimerer de faste omkostninger så meget, at de lever af én løn, så længe børnene er helt små. Der er mange måder at gøre det på, så spørgsmålet er, hvad der passer til den enkelte og sin familie.

Du må stadig gerne have en karriere

Min egen vurdering og holdning har altid været og er: Den tid man alligevel bruger på jobbet, må gerne give én noget, selvom man har fået børn. Hvorfor skulle den ikke det? Det er selvfølgelig en overvejelse værd, om opgaverne, en ny rolle, et nyt job e.l. kommer med en pris, der er for høj ift. ens familiemæssige situation. Men man kan også overveje, om der er et forhandlingsrum, som man kan bruge til at indrette sig bedst muligt i sin karriere og sit familieliv. Min opfordring går klart på, at man holder snor i sin karriere, men tilpasser den og til tider forhandler sig frem til rammer, der passer med ens øvrige liv. Læs mere om, hvad karriere egentlig er her.

Plej dig selv og familielivet

Det er min personlige erfaringer, at andre temaer kommer i spil, når man får børn. Fx hvem bliver jeg, hvis jeg sænker ambitionerne på mit job for en stund, hvad mister jeg? Hvordan udfylder jeg forældrerollen? Hvordan understøtter jeg mit barns udvikling bedst muligt? Hvornår er det godt nok? Hvordan opfylder jeg mine børns og mit eget behov? Hvordan bliver jeg enig med min partner om, hvordan vi skal gøre med vores børn?

Min erfaring er også, at det er en god investering at finde svar på spørgsmålene ovenfor og at det er til stor gavn for alle parter i familien, og at det så også vil smitte positivt af på arbejdslivet.

Læs mere om om mulighederne med rådgivning.