Karriere og børn

Vaegtskaale-og-balance

For mange er det en ret stor livsændring at få børn. Det griber naturligt ind i arbejdslivet såvel som alle andre områder af ens liv. Ændringen skal lande på mange forskellige plan, før den sidder og sidder godt. Lige fra løsninger på, hvordan man i dag opdrager eller ikke opdrager børn til, hvordan man kan opretholde en karriere, men arbejde færre timer.

Nye balancer

Groft sagt er der noget tid og energi, der skal fordeles anderledes i sit liv, og i perioder kan karrieren nærmest være på hold for at få basale behov hos sig selv og sin familie dækket, fx pga. søvn og sygdom. Det kan være en super konfliktfuld situation at stå i, hvor man i grunden føler sig utilstrækkelig alle steder. Det hurtige svar på det er: Sænk ambitionerne, så længe der er brug for det. Eller gør dem i hvert fald spiselige, så man kan gabe over dem, så du ikke udvikler stress

I det store billede handler det også om at lede efter smarte løsninger og måder at arrangere sig på. Fx kan det for nogle betale sig at købe hjælp til alt det praktiske i hjemmet, nogle går ned i tid, andre får mere fleksibilitet og flere hjemmearbejdsdage til fordybelse, mens andre får hjælp af bedsteforældre eller arrangerer reservebedsteforældre. Et par af de mere vidtgående løsninger er at flytte sammen med bedsteforældrene, mens andre minimerer de faste omkostninger så meget, at de lever af én løn, så længe børnene er helt små. Der er mange måder at gøre det på, så spørgsmålet er, hvad der passer til den enkelte og sin familie.

Du må stadig gerne have en karriere

Min egen vurdering og holdning har altid været og er: Den tid man alligevel bruger på jobbet, må gerne give én noget, selvom man har fået børn. Hvorfor skulle den ikke det? Det er selvfølgelig en overvejelse værd, om opgaverne, en ny rolle, et nyt job e.l. kommer med en pris, der er for høj ift. ens familiemæssige situation. Men man kan også overveje, om der er et forhandlingsrum, som man kan bruge til at indrette sig bedst muligt i sin karriere og sit familieliv. Min opfordring går klart på, at man holder snor i sin karriere, men tilpasser den og til tider forhandler sig frem til rammer, der passer med ens øvrige liv. Læs mere om, hvad karriere egentlig er her.

Plej dig selv og familielivet

Det er min personlige erfaringer, at andre temaer kommer i spil, når man får børn. Fx hvem bliver jeg, hvis jeg sænker ambitionerne på mit job for en stund, hvad mister jeg? Hvordan udfylder jeg forældrerollen? Hvordan understøtter jeg mit barns udvikling bedst muligt? Hvornår er det godt nok? Hvordan opfylder jeg mine børns og mit eget behov? Hvordan bliver jeg enig med min partner om, hvordan vi skal gøre med vores børn?

Min erfaring er også, at det er en god investering at finde svar på spørgsmålene ovenfor og at det er til stor gavn for alle parter i familien, og at det så også vil smitte positivt af på arbejdslivet.

Læs mere om om mulighederne med rådgivning.